Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
530/QĐ-UB 04-10-2018 về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
2734/ĐCKS-KSMB 04-10-2018 về việc phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4907/BNV-CQĐP 04-10-2018 về việc nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lộc Bình, huyện Bắc Sơn
142/UBTƯ/DNT 03-10-2018 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai và giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018
4363/NHCS-TDSV 03-10-2018 V/v kiểm tra tình hình thực hiện chương trình Tín dụng đối với HSSV
2460/BCA-ANCTNB 03-10-2018 về việc sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
1299/QĐ-TTg 03-10-2018 phê duyệt Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025
12/CV-BLL 03-10-2018 về việc tặng Kỷ niệm chương trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Lạng Sơn
7491/NHNN-TD 03-10-2018 về việc phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12043/BTC-QLG 03-10-2018 về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự
4878/BNV-CQĐP 03-10-2018 về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố
2473/BCA-C07 03-10-2018 về danh mục phương tiện PCCC, CNCH trang bị cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành
4569/BGDĐT-TTr 03-10-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
7968/BCT-PC 02-10-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
275/BC-STP 02-10-2018 về hiệu lực của Quyết định số 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2015
6952/BKHĐT-KTNN 02-10-2018 về việc thông báo danh mục và mức vốn thực hiện xử lý cấp bách đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa thuỷ lợi
7892/BCT-CTĐP 02-10-2018 vv báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia (giai đoạn 2014-2018),
4122/BLĐTBXH-VPQGGN 02-10-2018 về việc đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020
7655/BNN-TY 01-10-2018 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”
08/TTr-LĐLĐ 01-10-2018 về việc dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
3688/BTP-TCCB 01-10-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc
4088/BLĐTBXH-VPQGGN 01-10-2018 về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
3844/BNG-CPVNGĐ 01-10-2018 về việc tham gia chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế 2018
2430/BXD-VLXD 01-10-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng
Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 30-09-2018 Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
15/CV-CT 28-09-2018 về việc xem xét giải quyết hồ sơ xin thuê đất
1128/SVHTTDL-QLVH 28-09-2018 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động khung mừng Đảng mừng Xuân
380/TB-VPCP 28-09-2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các dự án nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
157/TWPCTT 28-09-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
135/TTr-BATGT 28-09-2018 về việc xin chủ trương đầu tư sử dụng hệ thống Camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ
7862/BCT-ANMT 28-09-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò
02/BCĐCTMTQG-VPĐP 28-09-2018 về việc khẩn trương xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6900/BKHĐT-TH 28-09-2018 về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương
4818/BNV-TL 28-09-2018 về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ
11773/BTC-QLCS 27-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
1727/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 27-09-2018 về việc thống nhất thực hiện Đề án “Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới”
1318/TTg-CN 27-09-2018 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế
719/VPĐP-KHTC&GS 27-09-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9344/VPCP-NN 27-09-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
11795/BTC-TCHQ 27-09-2018 V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính