Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2729-TB/VPTU 07-08-2018 về Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
2888/BNG-CNV-GM 07-08-2018 về việc Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP
2905/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 07-08-2018 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
1950/BXD-HTKT 07-08-2018 về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
882/UBDT-CSDT 06-08-2018 về việc tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025
5957/CT-BNN 06-08-2018 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virut hại sắn
5983/BNN-TY 06-08-2018 về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
01/CV-OTODKVN 06-08-2018 về việc “đề nghị xét duyệt cho phép khai thác dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”
67/2018/TT-BTC 06-08-2018 hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
2723-TB/VPTU 06-08-2018 về Quy định số 03-QĐi/TW ngày 19/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
9400/BTC-QLG 06-08-2018 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
16/2018/TT-BGDĐT 03-08-2018 về tài trợ cho cở sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đồng chí Hồ Tiến Thiệu
7400/VPCP-KSTT 03-08-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
1005/TTg-ĐMDN 03-08-2018 về việc đôn đốc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật
1333/HC-CT 03-08-2018 hướng dẫn khen thưởng tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)
2851/BTP-KHTC 03-08-2018 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP
2099/ĐCKS-KHHTQT 03-08-2018 về việc giới thiệu Đoàn công tác chuyên gia cổ sinh đi khảo sát tại tỉnh
023/CV-BTS 03-08-2018 về việc kiến nghị kết luận của UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
2523/BTTTT-BC 02-08-2018 V/v sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
333/2018/GPKorea 02-08-2018 về việc đề xuất Dự án “Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn cao áp LED, tiết kiệm điện theo hình thức đối tác Công tư (PPP)”
9243/BTC-HCSN 02-08-2018 về việc hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
8491/BGTVT-VT 02-08-2018 về việc góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018 - 2021
28/2018/CV-HV 02-08-2018 đề nghị tạo điều kiện áp dụng quy định về khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực giáo dục theo quy định hiện hành để xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất đối với việc thuê đất của Trường THPT Dân lập Ngô Thị Sỹ
1487/STC-HCSN 02-08-2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018
9313/BTC-CST 02-08-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC
3258/BGDĐT-ĐANN 02-08-2018 về việc hoàn thiện Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2025 và hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và năm 2019 của Đề án Ngoại ngữ quốc gia
2523/BTTTT-BC 02-08-2018 thông về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
526/VPĐP-OCOP 02-08-2018 về việc đăng ký tham gia chỉ đạo điểm thực hiện chương trình OCOP
799/CĐ-VPCP 02-08-2018 về việc dự Hội nghị ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
162/HMTg 02-08-2018 về việc phối hợp thực hiện chương trình “Vì môi trường xanh Quốc gia năm 2018”
Báo cáo kết quả kiểm toán 01-08-2018 về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017 tại tỉnh Lạng
398/TB-QLXLVPHC&TDTHPL 01-08-2018 về chiêu sinh lớp tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
3595/KH-BNV 01-08-2018 về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quốc gia năm 2018
2828/BTP-VĐCXDPL 01-08-2018 về việc báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
797/CĐ-VPCP 01-08-2018 về việc dự Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020
82/EMS-CV 01-08-2018 về việc xây dựng chuyên đề Lạng Sơn - Thành phố năng động - sáng tạo và hội nhập
268/TB-VPCP 31-07-2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
4074/BTNMT-ĐĐBĐVN 31-07-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ
179/BDTPT 31-07-2018 về việc phối hợp tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
4359/BYT-MT 31-07-2018 lấy ý kiến dự thảo Đề án truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2030