Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2717/NHNN-TTGSNH 24-04-2018 về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông đề nghị thành lập chi nhánh tại tỉnh Lạng Sơn
11/HH-VP 24-04-2018 về việc xin chỉ đạo hỗ trợ thông tin dự án để vận động doanh nghiệp kiều bào tham gia đầu tư xây dựng quê hương theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới
53/ĐĐBQH-VP 24-04-2018 về việc gửi báo cáo kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2018
1071/MTTQ-BTT 24-04-2018 về việc góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh
1450/QĐ-BVHTTDL 23-04-2018 về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh hạng II đối với viên chức đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
2058/BTNMT-TCBHĐVN 23-04-2018 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
220/KL-TTr 23-04-2018 trường về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ
3739/BGDĐT-KGVX 23-04-2018 về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ
163/UBBG-VT 23-04-2018 về việc phê chuẩn đề nghị xây dựng công trình kè và làm lan can bảo vệ mốc số 1141 của Trung Quốc
371/TB-HVTP 23-04-2018 về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiế
538/NHNo-TD 23-04-2018 về việc đăng ký tham gia và cam kết đủ nguồn vốn thực chính sách với UBND tỉnh Lạng Sơn
1695/TB-BVHTTDL 23-04-2018 thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018
2201/BYT-YDCT 23-04-2018 về việc dự án đầu tư y tế, nâng cấp bệnh viện y học cổ truyền giai đoạn 2014-2025
002/CV-BTS 20-04-2018 về việc treo băng rôn, cờ Phật, Lễ Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch, Anh hùng Liệt sĩ Hoàng Văn Thụ nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2018
1098/BKHCN-ƯDCN 20-04-2018 về việc phối hợp triển khai cách hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2018
1330/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 20-04-2018 về việc rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành pháp luật
378/VTLTNN-TTTH 20-04-2018 về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
2562/BKHĐT-ĐTNN 20-04-2018 về việc rà soát các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn
1330/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 20-04-2018 về việc rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành pháp luật
2062/BTNMT-BĐKH 20-04-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
2035/BTNMT-TCMT 20-04-2018 về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018
869/BXD-QLN 19-04-2018 V/v thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg
1995/BTNMT-TCQLĐĐ 19-04-2018 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án KĐT, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn
2105/BYT-KH-TC 18-04-2018 V/v Ngành Y tế tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
61/TWPCTT 18-04-2018 về phòng chống thiên tai về việc triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định
1454/LĐTBXH-TCGDNN 18-04-2018 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”
1248-CV/BTGTU 18-04-2018 V/v đề xuất nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
41-CV/ĐĐHCTĐ 17-04-2018 về việc phối hợp triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2018
785-KL/TU 17-04-2018 về “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU
2450-TB/VPTU 17-04-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 41-CV/ĐĐHCTĐ
369/UBDT-DTTS 17-04-2018 về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020”
1487/BGDĐT-GDMN 16-04-2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP
2919/BCT-XNK 16-04-2018 V/v Thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương
1850/BTNMT-TCQLĐĐ 13-04-2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1998/BYT-PC 12-04-2018 về việc đề nghị góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
1236/QĐ-BVHTTDL 10-04-2018 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
1347/BGDĐT-GDTX 09-04-2018 về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg
Văn bản của BTC Hội nghị kết nối doanh nghiệp và liên hoan giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 05-04-2018 văn bản đề ngày 05/4/2018 của Ban Tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp và liên hoan giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc
17/CT-UBND 05-04-2018 về việc mời tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2018
19/ĐN-CNLS 02-04-2018 về việc đề nghị xem lại một số nội dung trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần bất động sản HN Tại Công văn số 268/SXD-PTĐT&HTKT