Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1869/BKHCN-TCCB 20-06-2018 V/v báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN và nhu cầu thi thăng hạng viên chức KH&CN
7371/BTC-HCSN 20-06-2018 V/v hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
6608/BGTVT-PC 20-06-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
7345/BTC-HCSN 20-06-2018 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 91/2012/TT-BTC
5871/VPCP-CN 20-06-2018 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
168/BC-CTCPC 19-06-2018 Báo cáo Hoạt động của địa điểm quảng bá và bán Rau àn toàn tại thành phố Lạng Sơn
4662/BNN-TCTL 19-06-2018 V/v thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả tại 21 tỉnh, vay vốn WB
17/CT-TTg 19-06-2018 Chỉ thị Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
2521/BGDĐT-KHTC 19-06-2018 V/v hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
411/VPĐP-NV&MT 19-06-2018 V/v rà soát tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn và báo cáo thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
4830/BCT-XNK 18-06-2018 V/v triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP
651/UBDT-PC 18-06-2018 về việc báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng DTTS&MN
164/UBND-VP6 18-06-2018 về việc mời tham gia Hội chợ Công nghiệp-Thương mại khu vực phía Bắc, Nam Định năm 2018
16/CT-TTg 18-06-2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
55-BC/ĐĐ 18-06-2018 Báo cáo thẩm định Tờ trình số 66-TTr/BCSĐ ngày 09/5/2018, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Khu Văn hoá - Thể thao trung tâm thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc theo hình thức đối tác công tư
2310/C45-P6 18-06-2018 xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 của Bộ trưởng Bộ Công an
2310/C45-P6 18-06-2018 về việc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41
1444/BXD-QLN 15-06-2018 V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016
130/KH-BCĐ 15-06-2018 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội
954/TTr-HD 15-06-2018 Tờ trình về việc xin bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vào hạng mục thiết bị mua sắm, lắp đặt cho công trình Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
7095/BTC-CST 15-06-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
2608/BVHTTDL-TCDL 15-06-2018 về việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
630/UBDT-TT 14-06-2018 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3372/BYT-TCDS 14-06-2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
4548/BNN-QLCL 14-06-2018 về việc tăng cường kiểm soát điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô
3367/BYT-KHTC 14-06-2018 V/v Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất
1167/TLĐ 14-06-2018 V/v Lấy ý kiến dự thảo Đề án phát động cuộc vận động `Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực`
5594/VPCP-KGVX 13-06-2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm
6954/BTC-HCSN 13-06-2018 V/v dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách
1405/BXD-QLN 13-06-2018 V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
2309/LĐTBXH-QHLĐTL 12-06-2018 về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
190/TCBTT-ĐT 12-06-2018 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
1278/PTM-BIZIC 12-06-2018 V/v Mời tham gia chương trình học tập & khảo sát tại Australia và NeW Zealand tháng 10/2018
4609/BCT-TTTN 11-06-2018 V/v báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics
1265/PTM-ITB 11-06-2018 V/v Mời tham gia chương trình học tập & khảo sát tại Mỹ tháng 10/2018
2661/BNV-TCBC 11-06-2018 V/v kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
50/BQLĐA500 11-06-2018 về việc hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch Đội viên Đề án 500
627/UBDT-TCCB 11-06-2018 V/v báo cáo tình hình cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
2580-TB/VPTU 11-06-2018 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 2454-CV/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng
4435/BNN-KTHT 11-06-2018 V/v tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020