Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4681/BTNMT-TNN 30-08-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu bảo cáo tài nguyên nước
5066/TCHQ-ĐTCBL 30-08-2018 về kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2018
6742/BNN-TCTL 30-08-2018 về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác
3877/BGDĐT-KHTC 30-08-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
2900/BTTTT-CBC 29-08-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch”
1076/QĐ-TTg 29-08-2018 về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018
841-KL/TU 29-08-2018 Kết luận số 841-KL/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 34
6699/BNN-KTHT 29-08-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg
10445/BTC-CST 28-08-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
2375/CT-TCCB 28-08-2018 về việc báo cáo, xin ý kiến đối với dự thảo Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực
319/TB-VPCP 28-08-2018 kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018
5951/BKHĐT-QLĐT 28-08-2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng KCN, KKT
9513/HD-BCĐ 28-08-2018 về việc hướng dẫn sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
1723/BTL-BTM 28-08-2018 về việc chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai Hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn năm 2019
6910/BCT-HĐTKSVCTT 28-08-2018 về việc “thông báo kết quả thi nâng ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016”
2375/CT-TCCB 28-08-2018 V/v báo cáo, xin ý kiến đối với dự thảo Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực
737/KH-BGDĐT 28-08-2018 về Kế hoạch Hội thảo tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
436/CDTHB-KH&QLHDT 27-08-2018 xây dựng kế hoạch phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh học kỳ I năm học 2018-2019
436/CDTHB-KH&QLHDT 27-08-2018 V/v xuất gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh kỳ I năm học 2018-2019 tại tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang
2158/BXD-VLXD 27-08-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2158/BXD-VLXD 27-08-2018 V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo quyết định, Thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6618/BNN-KH 27-08-2018 về việc mời tham dự và phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp
4236/BNV-TH 27-08-2018 về việc đề nghị cử nữ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
4971/BYT- ATTP 27-08-2018 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
1999/BTĐKT-VII 27-08-2018 về việc hiệp y khen thưởng
869/UB-PA 27-08-2018 về việc tình hình hoạt động của tổ chức GRC tại địa phương
3805/BKHCN-PC 27-08-2018 về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2082/HQLS-GSQL 27-08-2018 về việc liên hệ nghiên cứu, khảo sát
4997/BYT-KCB 27-08-2018 về việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật
2517/BKHCN-PTTTDN 25-08-2018 về việc tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông - lâm - ngư nghiệp GROWTECH năm 2018
10346/BTC-TCNH 24-08-2018 về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP
3833/BVHTTDL-TCCB 24-08-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3712/BGDĐT-CSVC 24-08-2018 về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
4155/BNV-VP 24-08-2018 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2018 (Đề án 567)
4155/BNV-VP 24-08-2018 V/v tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2018 ( Đề án 567)
4938/BYT-AIDS 24-08-2018 về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
1863/PTM-QHQT 24-08-2018 về việc mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018
10223/BTC-QLKT 23-08-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị HCSN là đơn vị kế toán cấp trên
23/CT-TTg 23-08-2018 về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
10234/BTC-TCDN 23-08-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam