Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3756/BNN-TCTL 04-06-2020 V/v Xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
623/QĐ-LĐTBXH 04-06-2020 Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 20169-2020
4044/NHNN-TCKT 04-06-2020 V/v Phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của BIDV
4433/VPCP-KSTT 03-06-2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
3074/BYT-MT 03-06-2020 V/v chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng PT Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020
3071/BYT-TCDS 03-06-2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Đề án tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
749/QĐ-TTg 03-06-2020 Quyết định Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
1941/LĐTBXH-QHLÐTL 02-06-2020 V/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng
1943/LĐTBXH-QHLÐTL 02-06-2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động
957/C05-P7 02-06-2020 V/v kiến nghị một số nội dung trong công tác quản lý sản xuất rượu thủ công
3033/BYT-KHTC 02-06-2020 Về việc xây dựng kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách CTMT Y tế- Dân số cho giai đoạn 2021-2025
3671/BNN-CN 02-06-2020 V/v tăng cường tái đàn lợn
3688/BNN-KH 02-06-2020 V/v đánh giá kết quả thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp, nông thôn
1967/BTCCT 01-06-2020 V/v hướng dẫn một số nội dung tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”
4322/VPCP-KTTH 01-06-2020 V/v kết quả thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
6461/BTC-TCT 01-06-2020 V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của doanh nghiệp có quan hệ liên kết
820/TTCP-C.I 01-06-2020 V/v thành lập Tổ công tác nắm tình hình việc triển khai thực hiện các dự án thuỷ điện tại địa phương
206/CV-VLXD 01-06-2020 V/v đề nghị giảm hệ số điều chỉnh giá đất
3658/CĐ-BNN-TCTL 01-06-2020 Công điện về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020
84/NQ-CP 29-05-2020 Nghị quyết Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
6440/BTC-QLN 29-05-2020 V/v xin ý kiến nội dung dự thảo NĐ số 97/2018/NĐ-CP số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
2906/BTNMT-TTTNMT 29-05-2020 V/v tổ chức các hoạt động thuộc“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
59/TWPCTT 28-05-2020 V/v triển khai kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2020
24/CT-TTg 28-05-2020 Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
2225/QĐ-BCĐQG 28-05-2020 Quyết định Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng
190/TB-VPCP 27-05-2020 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
82/NQ-CP 26-05-2020 Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
696/QĐ-TTg 26-05-2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI ...định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
1186/BTĐKT-VI 26-05-2020 V/v báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020
3473/BNN-TY 26-05-2020 V/v tập trung kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng
22/CT-TTg 26-05-2020 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
1449/BCH-CT 26-05-2020 V/v sữa chữa, đề xuất phương án lắp đặt thêm bảng đèn Led Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
2803/BTNMT-TCKTTV 26-05-2020 V/v triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020
23/CT-TTg 26-05-2020 Chỉ thị Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
54/2020/VINASA 26-05-2020 V/v: Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt
3442/BNN-TCCB 25-05-2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
1757-CV/TU 25-05-2020 V/v hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu chủ yếu các huyện, thành phố
18/2020/TTr-PL 25-05-2020 Tờ trình Xin phép xuất khẩu quặng Bauxit
118/BC-SXD 25-05-2020 Báo cáo Về việc xây dựng phương án xác định giá trị dự kiến tiền sử dụng đất trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1248-KL/TU 25-05-2020 Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tại kỳ thứ 55, ngày 20 tháng 5 năm 2020