Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
9378/UBND-TM1 14-12-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH và Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 10
9572/NHNN-TTGSNH 14-12-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
12159/VPCP-NN 14-12-2018 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”
5520/BVHTTDL-TCCB 14-12-2018 về việc góp ý kiến dự thảo (lần 2) Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh, Thư viện, Di sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật
2034/BCH-VP 14-12-2018 về việc xem xét, giúp đỡ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đoàn 14 - Binh đoàn Chi Lăng
950/GM-BNN-VP 14-12-2018 về việc mời tham dự Hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp khu vực phía Bắc
15629/BTC-TCDN 14-12-2018 về việc báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động
4822/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 14-12-2018 về việc xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trọng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
8927/BKHĐT-KTNN 14-12-2018 về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước thuỷ lợi
45/CV-HS 14-12-2018 về việc đề nghị cho gia hạn khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 14/HĐTD ngày 13/6/2017
15556/BTC-PC 13-12-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính
2485/X05-P8 13-12-2018 về việc thực hiện kết luận thanh tra
1937/SYT-KHTC 13-12-2018 về việc xin chủ trương tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ của Bệnh viện Y học cổ truyền
15558/BTC-HCSN 13-12-2018 về việc báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập
12102/VPCP-NC 13-12-2018 về việc kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
19/2018/CV-MSS 13-12-2018 về đề xuất tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn
12103/VPCP-KGVX 13-12-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm quý IV và năm 2018
6073/BNV-TT 13-12-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
12102/VPCP-NC 13-12-2018 về việc kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
15578/BTC-TCNH 13-12-2018 về việc giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn
4806/BTP-BTTP 13-12-2018 về việc tham gia ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
3131/BXD-PC 12-12-2018 về việc báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
10093/BCT-HC 12-12-2018 về việc tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoát chất cấp tỉnh theo Chỉ thị 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
268/CV-PLPT 12-12-2018 về việc không tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
18/2018/CV 12-12-2018 về việc “UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc thu hồi các khoản nợ tại chợ Đồng Đăng cũ”
19/CV-PS 12-12-2018 về việc đề nghị gia hạn khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 17/HĐTD ngày 15/6/2017
3201/VPBCĐ-C06 12-12-2018 về việc tổng kết thực hiện Đề án 896 năm 2018
3127/BXD-VLXD 12-12-2018 về việc báo cáo đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010, 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ
9654/BNN-VPĐP 12-12-2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm- OCOP
03/BCĐTW-VPĐP 12-12-2018 về việc rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
18.2018/CT-VS 12-12-2018 về việc xin được tạm thời đưa Bến xe ô tô hàng hoá XNK tại cửa khẩu phụ Bình Nghi, thôn Nà Coóc vào sử dụng khai thác, phục vụ hoạt động XNK
file điện tử mẫu trình công bố danh mục TTHC 12-12-2018 file điện tử mẫu trình công bố danh mục TTHC
106/PTDB 12-12-2018 V/v đề nghị hỗ trợ nghiên cứu
442/VPTT-TH 11-12-2018 về việc đôn đốc thực hiện Thông báo số 11881/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ
12021/VPCP-KSTT 11-12-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án thiết lập hệ thống thông tin tham vấn chính sách
5575/BVHTTDL-TCTDTT 11-12-2018 về việc góp ý kiến dự thảo lần 2 Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
12018/VPCP-ĐMDN 11-12-2018 về việc kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017
2699/CT-BTL 11-12-2018 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
9448/NHNN-TT 11-12-2018 về việc thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11993/VPCP-KSTT 11-12-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương