Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
97/BC-TNXP 23-10-2018 về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Hội cựu TNXP về tổng điều tra, rà soát đối tượng TNXP, cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi....
3389/BKHCN-TĐC 23-10-2018 về việc góp ý dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP năm 2019
1099/LMHTXVN-VP 23-10-2018 về việc tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các hợp tác xã năm 2019
380/BC-BQLKKTCK 22-10-2018 về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Duy trì vệ sinh thường xuyên Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị và gói thầu Duy trì vệ sinh thường xuyên Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma
466-CV/BCĐ 22-10-2018 về việc đôn đốc thực hiện Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
12964/BTC-HCSN 22-10-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
1179/TGCP-TGK 22-10-2018 về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng
3561/BTTTT-NEAC 22-10-2018 về việc góp ý kiến đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử
2405/PTM-PTDN 22-10-2018 về việc mời tham dự chương trình về nhãn hàng hóa
6251/BYT-BH 22-10-2018 về việc thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế
1385/QĐ-TTg 21-10-2018 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020
5722/BTNMT-TCMT 19-10-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư “Điều tra, xác định, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại”
8161/BNN-TCTL 19-10-2018 về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thuỷ lợi
722/TB-BTC 19-10-2018 chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018
1598/BQLDA6-DA3 19-10-2018 về việc thoả thuận lại quy mô, vị trí cầu Pắc Luồng trên QL3B tỉnh Lạng Sơn thuộc danh mục 23 cầu yếu bổ sung vào dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2
7455/BKHĐT-PC 19-10-2018 về việc ý kiến về dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
4748/BVHTTDL-GĐ 19-10-2018 về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
90/KH-BCH 19-10-2018 về việc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 của Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng
1252/SLĐTBXH-BTXH 19-10-2018 về việc xin ý kiến tham mưu, đề xuất việc tổ chức, tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ II năm 2019
12858/BTC-HCSN 19-10-2018 về dự thảo Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
5733/BTNMT-VCLCS 19-10-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án Tăng cường liên kết giữa địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
431-CV/BCSĐTNMT 19-10-2018 về việc báo cáo theo Kế hoạch kiểm tra số 192-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
12859/BTC-QLN 19-10-2018 về việc ký giấy nhận nợ số 01/2018
8516/BTC-ATMT 19-10-2018 về việc phối hợp thực hiện phân loại đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP được xây dựng trên địa bàn tỉnh
12841/BTC-QLN 19-10-2018 về việc Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn ADB cho Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc (BIIG1)”,
4747/BVHTTDL-GĐ 19-10-2018 tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
11914/BGTVT-ATGT 19-10-2018 về việc góp ý Dự thảo Đề án “các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thuỷ nội địa trong tỉnh hình mới”
930/LAS-KTTT 18-10-2018 về báo cáo việc hoán đổi cơ sở nhà đất
10148/VPCP-TH 18-10-2018 về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018
4704/BVHTTDL-BQTG 18-10-2018 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính p
12821/BTC-QLCS 18-10-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết
311/TTr-PTNT 18-10-2018 về việc xin điều chỉnh Báo cáo đầu tư bố trí sắp xếp ổn định dân cư xen ghép do bị ảnh hưởng của thiên tai năm 2014
198/KH-UBND 18-10-2018 về việc tổ chức Hội nghị giao thương kết nối cung - cầu hàng hoá giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018, kết hợp trưng bày, quảng bá sản phẩm
7867/NHNN-PC 18-10-2018 về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước
2541/BTĐKT-VP 18-10-2018 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018
7407/BKHĐT-TH 18-10-2018 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018
2583/QĐ-BTP 17-10-2018 về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
66/KLMBB 17-10-2018 về việc xin chủ trương xây dựng lò quay ô xít để xử lý toàn bộ khối lượng xỉ thải sau luyện kim của nhà máy luyện kim
2589/BXD-QLN 17-10-2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015
2214/BTL-BTM 17-10-2018 về việc quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi xem xét