Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
biên bản kiểm tra 27-06-2018 biên bản kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn tại tỉnh Lạng Sơn ngày 27/6/2018
1458/QĐ-BTP 27-06-2018 về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
7695/BTC-TCHQ 27-06-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC
963/CV-HD 26-06-2018 về việc xin thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành Dự án Trường mầm non Hoàng Văn Thụ
4347/BKHĐT-KTĐPLT 26-06-2018 về việc hướng dẫn Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
2621-TB/VPTU 26-06-2018 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Tờ trình số 113-TTr/BCS
5072/BCT-DKT 26-06-2018 về việc đề nghị có ý kiến về dự thảo thông tư quy định về nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc, khối lượng vận chuyển đất đá bóc ở mỏ than khai thác bằng phương pháp lộ thiên
2509/LĐTBXH-NCC 26-06-2018 về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
1015/TCLN-KL 26-06-2018 về việc bổ sung báo cáo dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
3358/BTNMT-TCCB 26-06-2018 về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy ngành Tài nguyên và môi trường
2870/BNV-TCBC 26-06-2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hoá
288/TTr-HNCS 26-06-2018 về việc bàn giao Trụ sở cũ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn cho UBND huyện Bắc Sơn
6827/BGTVT-VT 26-06-2018 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo `Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP
2788/BVHTTDL-TCCB 26-06-2018 về việc thống kê và đề xuất phương án quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương
5043/BCT-XTTM 26-06-2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP
6756/BGTVT-KCHT 25-06-2018 về việc khẩn trương xây dựng gồ giảm tốc tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nhẳm bảo đảm an toàn giao thông
7583/BTC-ĐT 25-06-2018 về việc báo cáo tình hình thưc hiên và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-2020
7542/BTC-TCNH 25-06-2018 V/v thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016
4311/BKHĐT-PTDN 25-06-2018 V/v đôn đốc, bổ sung báo cáo tình hình SX, thoái vốn nhà nước tại DN và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển ĐVSNCL thành CTCP
4838/BNN-VPĐP 25-06-2018 V/v ứng trước kế hoạch vốn NSTW năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
1289/CĐSVN-PCTT 25-06-2018 về việc phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau khi xem xét
649/UB-PA 25-06-2018 V/v bổ sung địa bàn trong Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện của tổ chức FHI360/Mỹ
657/UB-PA 25-06-2018 V/v gia hạn, sửa đổi và bổ sung Giấy Đăng ký của tổ chức CARE/Bi
2751/BVHTDL-DSVH 25-06-2018 về việc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và di tích Khu vực núi Chi Lăng
4836/BNN-VPĐP 25-06-2018 về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2016-2018)
4838/BNN-VPĐP 25-06-2018 về việc ứng trước kế hoạch vốn NSTW năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
3632/BYT-DP 25-06-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Kế hoạch quốc gia thực hiện IHR
3610/BYT-PC 25-06-2018 về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
2751/BVHTDL-DSVH 25-06-2018 V/v bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và di tích Khu vực núi Chi Lăng
4261/BKHĐT-HTX 22-06-2018 V/v báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018
711/HHTM 22-06-2018 về việc mời tham dự các hoạt động hội quân và tổng kết Hành trình đỏ 2018
4295/BKHĐT-HTX 22-06-2018 V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định về tổ hợp tác
7477/BTC-TCT 22-06-2018 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
356/HĐND-VP 22-06-2018 V/v Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh
1865/KH-BTM 21-06-2018 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (2013-2018)
1887/BKHCN-TCCB 21-06-2018 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập
2722/BVHTTDL-DSVH 21-06-2018 về việc góp ý Dự thảo Nghị định
68/TTr-HH 21-06-2018 Tờ trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trạm cấp nước phục vụ tưới cây,vệ sinh đường phố và phòng cháy chữa cháy thành phố Lạng Sơn
1869/BKHCN-TCCB 20-06-2018 V/v báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN và nhu cầu thi thăng hạng viên chức KH&CN
7371/BTC-HCSN 20-06-2018 V/v hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu