Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
65/BC-BQLKKTCK 15-03-2019 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện phương án quản lý điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma
1814/UBVHGDTTN14 15-03-2019 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
2866/BTC-CST 14-03-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
1594/BKHĐT-HTX 14-03-2019 V/v góp ý kiến dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển KTTT,HTX giai đoạn 2021-2030
64-KH/BDVTU-BCSĐUBND 14-03-2019 Kế hoạch phối hợp thực hiện ` Năm dân vận chính quyền 2019
2845/BTC-TCDN 13-03-2019 V/v tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg
866/KH-BVHTTDL 13-03-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019
14/2019/QĐ-TTg 13-03-2019 Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
2814/BTC-QL 13-03-2019 V/v lấy ý kiến về dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp
2768/BTC-VI 12-03-2019 V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí của Quỹ phòng, chống tội phạm
0441/PTM-ITB 12-03-2019 V/v mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp quốc tế 2019 tại Nhật Bản
1239/UBKHCNMT14 12-03-2019 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát `Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm`
1310/BYT-KCB 12-03-2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư
522-CV-BDVTU 12-03-2019 V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương ( khoá IX ) về công tác dân tộc
02-2019/CV-TTPT 11-03-2019 V/v tuyển chọn trẻ mồ côi về nuôi dưỡng tại Trung tâm Phật tích
107/TTr-TA 11-03-2019 Tờ trình về việc xử lý cơ sở nhà đất trụ sở cũ Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1042/BTNMT-TCMT 11-03-2019 V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
780/TCT-KTNB 11-03-2019 V/v phối hợp trong công tác quản lý thuế
473/BXD-QLN 11-03-2019 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở
1530/BCT-PC 11-03-2019 V/v đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP
104/KVX-TH 08-03-2019 V/v cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
123/HĐND-VP 08-03-2019 V/v chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1653/BNN-KTHT 07-03-2019 V/v thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
3213-TB/VPTU 07-03-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 224-CV?HVCTQG của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
999/BNV-CTTN 07-03-2019 V/v thống kê số lượng cán bộ, công chức cấp xã và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2019
371/PTN-PC 06-03-2019 V/v mời tham dự Lễ Công bố Chỉ số PCI 2018
1829/VPCP-CN 06-03-2019 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư
01/2019/TTr-CĐVLS 06-03-2019 Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án khu chế biến nông sản LASAFOOD
196/KH-HHT 05-03-2019 Kế hoạch tổ chức chương trình hành trình đỏ lần thứ VII-năm 2019 kết nối dòng máu Việt
707/KH-BTP 05-03-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
1537/BNN-TCLN 04-03-2019 V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
05/CT-TTg 01-03-2019 Chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
495/BCA-C06 01-03-2019 V/v tổng kết thực hiện Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng về pháo
163/BHXH-KT&TN 01-03-2019 V/v tình hình tham gia bảo hiểm y tế HSSV năm học 2018-2019
670/BTP-HTQT 01-03-2019 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
132/VPĐP-HCTH 28-02-2019 V/V thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc VPĐP nông thôn các cấp năm 2019 .Giấy mời thời gian : 13h30, ngày 08/3/2019 ( thứ sáu )
1244/BKHĐT-HTX 28-02-2019 V/v triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể
14/BCĐTW-VPBCĐTW 28-02-2019 V/v tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
1003/BYT-MT 28-02-2019 V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
825/BTNMT-TCCB 27-02-2019 V/v Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương