Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4558/BKHĐT-TCTK 04-07-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
3818/BYT-KH-TC 04-07-2018 về việc rà soát, báo cáo đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số
6287/VPCP-KSTT 04-07-2018 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025
2419/BTP-TCCB 04-07-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV
282/BDN 04-07-2018 về việc báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
2437/BTP-PBGDPL 04-07-2018 về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
3817/BYT-KH-TC 04-07-2018 về việc rà soát, báo cáo đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống y tế địa phương
600/TTr-HCSN 04-07-2018 việc tham gia ý kiến về Kết quả kiểm tra công tác chấp hành luật phí, lệ phí
2030/BKHCN-TTKHCN 03-07-2018 về việc phối hợp triển khai điều tra NC&PT và điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ
2413/BTP-PBGDPL 03-07-2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg
7950/BTC-QLCS 03-07-2018 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương
5035/BNN-VPĐP 03-07-2018 về việc góp ý Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
611/HĐDT14 03-07-2018 về việc chuẩn bị báo cáo với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc
1447/XTTM-XTĐT 02-07-2018 về việc mời tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc
2670/BGDĐT-NGCBQLGD 02-07-2018 về việc báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2018 - 2019
716/UBDT-TT 02-07-2018 về việc lập dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
907/UBKHCNMT14 02-07-2018 về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát
3014/BNV-TCBC 02-07-2018 về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế
1598/BXD-BCĐĐMG 02-07-2018 về việc thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
1440/PTM-ITB 02-07-2018 về việc mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2018
3438/BTNMT-PC 29-06-2018 về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường
3746/BYT-KH-TC 29-06-2018 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế
76/KH-UBND 29-06-2018 về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn - Lễ hội Nhãn lồng năm 2018
52/TB-BKHĐT 29-06-2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn
7836/BTC-CST 29-06-2018 về miễn thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số trường hợp
2367/BTP-TTR 29-06-2018 về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp
4464/BKHĐT-KTĐN 29-06-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý II/2018
2361/KL-ĐCTLN 28-06-2018 kết luận kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lạng Sơn
4424/BKHĐT- ĐTNN 28-06-2018 về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
877/TCTL-NN 28-06-2018 về việc xây dựng kế hoạch chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ năm 2019
39/CV-LDP 28-06-2018 đề nghị nhập khẩu than củi của Công ty Cổ phần Lâm Đại Phát Hà Nội
444/VPĐP-OCOP 28-06-2018 về việc trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị triển khai Chương trình OCOP
6947/BGTVT-TC 28-06-2018 về việc bổ sung báo cáo đánh giá các tiêu chí của phương án phân bổ nguồn kinh phí 35% phí SDĐB cho các Quỹ địa phương
394/TTr-TTrXD1 28-06-2018 về việc khảo sát lập Kế hoạch thanh tra năm 2019
23/BC-VPPCTT 28-06-2018 tai về tổng hợp kết quả kiểm tra về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các huyện, thành phố
7684/BTC-QLCS 27-06-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
1990/ĐS-ANAT 27-06-2018 về việc đề nghị tiếp nhận đại diện ĐSVN tham gia Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn
2555/LĐTBXH-HTQT 27-06-2018 về việc chuẩn bị cho Báo cáo đánh giá sơ kết việc thực hiện Đề án 161
3673/BYT-QLD 27-06-2018 việc triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020”
168/TTr-CĐNLS 27-06-2018 về việc đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hạng mục: “Phầm mềm Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn”