Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2281/TTCP-TCCB 25-12-2018 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
472/TB/VPCP 25-12-2018 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp thường trực Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
5709-CV/BTGTW 25-12-2018 V/v chỉ đạo hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
5709-CV/BTGTW 25-12-2018 V/v chỉ đạo hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
16171/BTC-CS 25-12-2018 V/v đánh giá việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Giấy mời 25-12-2018 về việc dự Lễ đón Bằng công nhận xã Vân Mộng, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
9161/BKHĐT-QLĐT 25-12-2018 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
4425/BTTTT-TCCB 25-12-2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1572/UBDT-KHTC 25-12-2018 về việc hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc đề xuất sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
2279/TTCP-TCCB 25-12-2018 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
5522/TTr-CAT-PC04 24-12-2018 về việc xin bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma tuý
9112/BKHĐT-KTĐN 24-12-2018 về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018
1226/UBND-NN&PTNT 24-12-2018 về việc điều chỉnh chính xác lại nội dung việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2017
4104/BKHCN-TĐC 24-12-2018 về việc góp ý dự thảo mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015
006/TTr-BTS 22-12-2018 về việc đăng ký công trình chào mừng Đại lễ Vesak - Phật đản Liên Hiệp quốc tại Việt Nam
550/UBBG-VT 21-12-2018 về việc xác định đường biên giới tại khu vực mốc 1088/2 - 1089. Sau khi xem xét
890-KL/TU 21-12-2018 Kết luận số 890-KL/TU ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 20/12/2018
29-2018/BC-THDA-CC3 20-12-2018 Báo cáo kiến nghị về việc xem xét thực hiện thủ tục chấp dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Chợ Của khẩu Tân Thanh của Công ty TNHHMTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn
6947/BTNMT-TCMT 20-12-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 và Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1282/MTTQ-BTT 20-12-2018 về việc đề nghị thông báo các văn bản cần phản biện xã hội năm 2019
15900/BTC-CST 20-12-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP
3072-TB/VPTU 20-12-2018 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân năm 2018 và dự thảo Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019
1992/HCQG-HĐTNN 20-12-2018 về việc “Triệu tập công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018”
15852/BTC-TCDN 19-12-2018 về việc báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
5034/BNG-LPQT 19-12-2018 về việc ký kết văn bản hợp tác quốc tế cụ thể của đơn vị trực thuộc
1427/KTNN-CN IV 19-12-2018 việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán
4053/BKHCN-TCCB 19-12-2018 về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3068-TB/VPTU 19-12-2018 về Chỉ thị số 2699/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 1
15768/BTC-HCSN 18-12-2018 về dự thảo Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án `Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025`,
453/CV-NHTTr 18-12-2018 về việc tổ chức biểu diễn
15765/BTC-HCSN 18-12-2018 về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
4842/BTP-VĐCXDPL 18-12-2018 về việc thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
14229/BGTVT-ATGT 18-12-2018 về việc đề nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ
3065-TB/VPTU 18-12-2018 về việc mời dự Hội nghị tham vấn về định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, tổ chức vào 8 giờ 00 ngày 21/12/2018
1666/SNN-TSKTTH 18-12-2018 Công văn số 1666/SNN-TSKTTH ngày 18/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4024/BKHCN-CNN 18-12-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định sử dụng hoá chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
1121/BQLDA 18-12-2018 về việc đề xuất cho tiếp tục thi công dự án đường đến trung tâm xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng
15702/BTC-HCSN 17-12-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017
3059-TB/VPTU 17-12-2018 về Công văn số 1185-CV/TCCS của Tạp chí Cộng sản đề nghị truyền hình trực tiếp chương trình “Điểm tựa của bản làng”
8330/TCĐBVN-CQLXDDB 17-12-2018 về việc cập nhật cơ sở dữ liệu cầu dân sinh, Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)