Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2517-CV/BTGTU 18-06-2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Liệt.Nam trong tình hình mới
3236/BTNMT-VTQG 18-06-2020 V/v góp ý, bổ sung nội dung dự thảoChương trình KH&CN trọng điểm cấpquốc gia về viễn thám
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
859/QĐ-BTC 18-06-2020 Quyết định về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý (KBNN Bình Gia thuộc KBNN Lạng Sơn)
4346/BCT-XNK 17-06-2020 Đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025
2184/LĐTBXH-NCC 17-06-2020 V/v điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ
2478/UBND-KT 17-06-2020 V/v mời tham gia sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc
2545/QĐ-BYT 17-06-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020
111/BC-ĐGS 17-06-2020 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Tỉnh hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2170/BGDĐT-KHCNMT 17-06-2020 Góp ý dự thảo Nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
25/TTr-BQLKKTCK 16-06-2020 Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”
7191/BTC-HTQT 15-06-2020 Góp ý dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA
15.6/CV-GL 15-06-2020 V/v sử dụng cát nghiền của Công ty Gia Lộc vào các dự án ĐTXD trên địa bàn Lạng Sơn
1709/BKHCN-CNC 15-06-2020 V/v Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020
3178/BTNMT-TCMT 15-06-2020 V/v thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
2187/BVHTTDL-DSVH 12-06-2020 V/v Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ di tích Đền Cửa Nam, tỉnh Lạng Sơn.
1695/BKHCN-TĐC 12-06-2020 V/v Đánh giá tình hình thực hiện QĐ 19/2014/QĐ-TTg
07-TTr/UBH 12-06-2020 Tờ trình về việc xin ý kiến thực hiện hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khoá VI, nhiệm kỳ 2019-2024
84/TTr-SNN 12-06-2020 Tờ trình về việc xin chủ trương thực hiện dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy và chữa cháy trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT
121/BC-SVHTTDL 12-06-2020 BC Tình hình thi hành Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3219/BYT-ATTP 11-06-2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
3923/BNN-TCLN 11-06-2020 V/v triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật
4244-TB/VPTU 11-06-2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị
2795/BXD-KTXD 10-06-2020 V/v tổng hợp danh mục định mức xây dựng chuyên ngành, đặc thù phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
2083/KH-LĐTBXH 10-06-2020 Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi năm 2020
2073/LĐTBXH-HTQT 09-06-2020 V/v chuẩn bị cho Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161
0798/PTM-PC 09-06-2020 V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội tháo công bố báo cáo Cơ chế một cửa quốc gia
839/TTBH-CVGT 09-06-2020 Công văn giải trình Về việc kiểm tra hoạt động giáo dục của Trung tâm Hỗ trợ và Đào tạo Bắc Hà theo Quyết định số 494/SGDĐT ngày 07/05/2020 của Sở giáo dục và đào tạo
320/BC-HĐND 09-06-2020 BC kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh L
2064/LĐTBXH-PCTNXH 09-06-2020 V/v tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai giai đoạn 2016-2020
2073/LĐTBXH-HTQT 09-06-2020 V/v chuẩn bị cho Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161
2067/LĐTBXH-BTXH 09-06-2020 V/v đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơsở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050
2060/LĐTBXH-BTXH 09-06-2020 V/v đánh giá kết quả thực hiện chương trình HĐQG về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020
6872/BTC-HCSN 08-06-2020 V/v Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp
274/UBQG-VP 08-06-2020 V/v báo cáo công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn 6 tháng đầu năm 2020.
39/TM-UBND 08-06-2020 Thư mời Tham gia "Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2020"
6851/BTC-CST 08-06-2020 V/v lấy ý kiến dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay Lĩnh vực:
6797/BTC-CST 05-06-2020 V/v lấy ý kiến dự án Nghị định quy định mức thu LPTB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
6794/BTC-CST 05-06-2020 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số
629/QĐ-LĐTBXH 05-06-2020 Quyết định ban hành Kế hoạch tổng thể 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2016/LĐTBXH-PCTNXH 05-06-2020 V/v hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em