Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
8390/BTC-TCDN 16-07-2018 về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
304/UBBG-VT 16-07-2018 về việc tham gia, hỗ trợ đoàn công tác liên ngành khảo sát cửa khẩu Bình Nghi
3088/BVHTTDL-VHDT 13-07-2018 về việc tham gia Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc, lần thứ 1, năm 2018
4794/BKHĐT-PTDN 13-07-2018 về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019
4745/BKHĐT-PC 12-07-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8264/BTC-NSNN 11-07-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức
8246/BTC-HCSN 11-07-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động và huy động trong hoạt động kiểm ngư
2734/LĐTBXH-BTXH 11-07-2018 về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2018
5483/BCT-CT 11-07-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
41/GM-BTC 248 11-07-2018 về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”
49/BC-TTH 10-07-2018 về việc quản lý, sử dụng quỹ Hội
3016/BVHTTDL-TCCB 10-07-2018 về việc đăng ký số lượng xét thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
3664/BTNMT-TCMT 10-07-2018 về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
08/CV-VT 10-07-2018 về việc sửa chữa, nâng cấp Nhà dịch vụ công cộng - Công viên Chi Lăng thành phố Lạng Sơn
4656/BKHĐT-QLĐT 10-07-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định công bố quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước
14.18/PT-GDN 10-07-2018 đề nghị hỗ trợ nhập khẩu hàng hóa
3891/BYT-KH-TC 09-07-2018 về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém, chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
Đơn đăng ký làm việc của đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến 09-07-2018 Đơn đăng ký làm việc của đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến
7393/BGTVT-TCCB 09-07-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
4634/BKHĐT-QLĐT 09-07-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP
3178/BNV-CTTN 09-07-2018 về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia khoá học tại Israel
8153/BTC-TCNH 09-07-2018 về việc thực hiện Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính
2697/LĐTBXH-NCC 09-07-2018 về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)
7380/BGTVT-HTQT 09-07-2018 về việc góp ý dự thảo Bản ghi nhớ bổ sung các tuyến đường, cửa khẩu tại Nghị định thư số 1 Hiệp định GMS-CBTA
74-KH/TU 09-07-2018 về việc Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW
99/2018/TNG - PTDA1 09-07-2018 về việc xin chấp thuận chủ trương khảo sát địa điểm, lập Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại một số quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7406/BGTVT-ĐTCT 09-07-2018 về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ
4626/BKHĐT-HTX 09-07-2018 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
18/CT-CP 09-07-2018 về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới
88/VKHPCCC 08-07-2018 về việc giới thiệu, đề cử doanh nghiệp tham gia “Hội nghị doanh nghiệp với phong trào toàn dân PCCC”
3886/BYT-DP 06-07-2018 việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi
2678/LĐTBXH-PCTNXH 06-07-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập
980-CV/TU 06-07-2018 về việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị
3140/BNV-CCVC 06-07-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ
26/CV-BSTDALHCC 06-07-2018 về việc góp ý kiến về dự án Luật hành chính công
3529/BTNMT-TCMT 06-07-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2018 và xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước NSNN 03 năm 2019-2021 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
627/BĐLS-KHKD 05-07-2018 đề xuất một số nội dung để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính trên địa bàn
1343/ĐHTN-ĐT 05-07-2018 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc năm 2018
8040/BTC-QLN 05-07-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019 - 2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ
95/TWPCTT 05-07-2018 về việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP