Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
196/2019/CV-APEC 12-04-2019 V/v đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án tại Bãi đỗ xe Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
4294/BTC-TCHQ 11-04-2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam
3419/UBĐN14 11-04-2019 V/v Giám sát tình hình thực hiện các ĐUQT về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên
33/TWPCTT 11-04-2019 V/v Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019
1205/QĐ-BNN-TY 11-04-2019 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác triển khai ` Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ` năm 2019
4303/BTC-TCDN 11-04-2019 V/v tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
627/QĐ-BTC 10-04-2019 Quyết định về việc chuyển giao nhà, đất
2469/BCT-VP 10-04-2019 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Danh mục bí mật Nhà nước ngành Công Thương
1631/BTNMT-ĐCKS 10-04-2019 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ
442/TTr-HCKT 09-04-2019 V/v thanh tra Dự án đầu tư xây dựng đường Tuần tra biên giới
4263/BTC-CST 09-04-2019 V/v Xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP
6264/MTTW-BCĐTWCVĐ 08-04-2019 V/v đề nghị chỉ đạo, phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ ` Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam `
22/HĐQLQ 08-04-2019 V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019
2382/BCT-CT 08-04-2019 V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư
1309/BVHTTDL-DSVH 08-04-2019 V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ di tích Nhà số 8, phố Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn
38/BCĐTW-VPBCĐTW 06-04-2019 V/v thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
955/BKHCN-VP 05-04-2019 V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019.
431/TTr-STTTT 05-04-2019 Tờ trình Chấp thuận sự tồn tại các trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông đã được xây dựng trước ngày 31/12/2018 chưa có giấy phép xây dựng
4092/BTC-TCDN 05-04-2019 V/v Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018
2190/BKHĐT-PTDN 05-04-2019 V/v đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg
1495/BNV-TCBC 05-04-2019 V/v điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
4081/BTC-TCDN 05-04-2019 V/v Rà soát đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg
118-CTr/TU 04-04-2019 Chương trình hành động của Ban Thường trực Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW,ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
683/BXD-GĐ 04-04-2019 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình Xây dựng
2325/BNN-TCTL 04-04-2019 V/v Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trưởng năm 2019
171/TB-HĐND 04-04-2019 Thông báo kết luận của thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2019
2339/BNN-TCTL 04-04-2019 V/v đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018
667/CĐSVN-KCHTGT 04-04-2019 V/v Quản lý đất dành cho đường sắt, phạm vi bảo vệ các cầu đường sắt trên đường sắt quốc gia
2254/BCT-XTTM 03-04-2019 V/v góp ý các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
1779/BYT-KH-TC 03-04-2019 V/v chuẩn bị hạ tầng lắp đặt hệ thống chụp cộng hưởng từ tại BVĐK tỉnh Lạng Sơn
60/CV-KTCATBD 03-04-2019 V/v phối hợp chương trình thông tin, khảo sát, đánh giá phát triển kinh tế - xã hội
233/VPĐP-KHTC&GS 03-04-2019 V/v rà soát hiện trạng các xã đạt dưới 10 tiêu chí
137/KV X 02-04-2019 V/v phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế
2265/BNN-HTQT 02-04-2019 V/v kế hoạch làm việc của Đoàn nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2
1439/CV-CTS.PTĐT/19 02-04-2019 V/v xin tham gia xây dựng và phát triển khai Chương trình `Sữa Học Đường` tỉnh Lạng Sơn
358/QĐ-TTg 02-04-2019 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và CP Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len về hợp tác phòng chống mua bán người
3896/BTC-TCT 02-04-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư
1304-CV/TU 01-04-2019 V/v phối hợp thực hiện chương trình thông tin, khảo sát, đánh giá phát triển kinh tế - xã hội với Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương
240/QLTT-TTPC 01-04-2019 V/v tiếp tục xem xét, dừng cấp hoá đơn bán hàng
GL303 - 2019 30-03-2019 V/v tạm hoãn tính tiền cấp quyền mỏ cát, sỏi Hùng Sơn