Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
277/HĐND-KTNS 20-05-2019 V/v phúc đáp Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh
771/TTCP-C.I 20-05-2019 V/v Báo cáo công tác quản lý, cấp phép hoạt động khai thác cát, sỏi
5651/BTC-QLKT 17-05-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC
490/UBDT-HVDT 17-05-2019 V/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5624/BTC-CST 16-05-2019 V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư số 217/2016/TT-BTC, số 258/2016/TT-BTC và dự thảo Thông tư quy định thu lệ phí cấp căn cước công dân
1912/VP-NC 16-05-2019 V/v sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
03/CV-ĐT 16-05-2019 V/v vay vốn thực hiện Dự án; Đường giao thông Khu phí thuế quan ( giai đoạn I ) huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2229/BTNMT-TTTNMT 15-05-2019 Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2019
3352/BNN-VPĐP 15-05-2019 V/v triển khai thực hiện dự án thí điểm thuộc Đề án 712
1700/BTP-PBGDPL 14-05-2019 V/v thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
3099/BKHĐT-KTNN 14-05-2019 V/v tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới
5467/BTC-QLCS 14-05-2019 V/v lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
5486/BTC-TCDN 14-05-2019 V/v thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018
3104/BKHĐT-KTNN 14-05-2019 V/v vốn thực hiện các dự án phòng cháy, chữa cháy rừng
2622/BYT-KHTC 13-05-2019 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y.
1305/CV-GL 13-05-2019 V/v nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
2622/BYT-KHTC 13-05-2019 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y.
1085/QĐ-BTP 10-05-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu
560/TTg-CN 10-05-2019 V/v Khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia
07/2019/HS-TTr 10-05-2019 V/v được đối trừ thanh toán tiền trúng đấu giá 05 lô đất tại khu tái định cư và dân cư nam thành phố vào khoản nợ của công trình nhà công vụ cửa khẩu Ba Sơn
142 TGDHST/THV 10-05-2019 V/v đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019
1641/BTP-PLHSHC 10-05-2019 V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
08/CV-Cty 10-05-2019 V/v đối trừ số tiền trúng đấu giá các ô đất vào khối lượng công trình Xây lắp hạ tầng phía tây thuộc dự án khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
2150/BTNMT-TCCB 10-05-2019 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”
1309/BKHCN-TTra 08-05-2019 V/v Đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử.
3168/BNN-KTHT 08-05-2019 V/v khảo sát tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề
167/UBBG-VT 07-05-2019 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
5193/BTC-HTQT 07-05-2019 V/v lấy ý kiến về dự thảo Nghị định định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Cuba.
4150/BGTVT-KHĐT 06-05-2019 V/v xin ý kiến về Đề án kết nối mạng giao thông khu vực miền núi phía Bắc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
206/KV X 06-05-2019 V/v Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế
12/BN 06-05-2019 V/v Nộp tiền cấp quyền khai thác 12 lần thành nộp 2 lần để cho đúng với số tiền công ty đã nộp
5135/BTC-HCSN 04-05-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP
1570/BNG-UBBG 04-05-2019 V/v trình bày tham luận và cử đại diện tham dự Hội nghị về công tác quản lý biên giới sau 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc và triển khai 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
243/HĐND-VP 04-05-2019 V/v đề nghị báo cáo làm rõ một số nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh
3346-TB/VPTU 04-05-2019 Thông báo ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 23/4/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 37
2402/BYT-KH-TC 04-05-2019 V/v báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009-2018
1908/BNV-TT 04-05-2019 V/v đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
511/QĐ-TTg 04-05-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
5036/BTC-TCNH 03-05-2019 V/v báo cáo, đánh giá hoạt động và đề xuất kiến nghị đối với Quỹ Hỗ trợ Nông dân tại các tỉnh, thành phố
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
634/TCTL-NN 14-05-2019 V/v Hoàn thành thủ tục rút vốn năm 2019 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh &NSNT dựa trên kết quả, vay vốn WB