Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2077/BCA-C11 31-12-2018 về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
9926/SGTVT-KHTC 25-09-2018 về việc xử lý chồng lấn giữa Dự án tuyến cao tốc Bằc Giang - Lạng Sơn với Dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
579/HĐND-KTNS 20-09-2018 về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công
6544/BKHĐT-KHGDTNMT 18-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
962/UB-PA 18-09-2018 về việc hỏi ý kiến gia hạn, bổ sung và sửa đổi Giấy đăng ký của tổ chức Bread for the World - Protestant Development Service (BftW-PDS)
966/UB-PA 18-09-2018 về việc gia hạn Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức The McKnight Foundation (Mỹ)
3875/LĐTBXH-PCTNXH 17-09-2018 về thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma tuý tại địa phương
7453/BCT-QLTT 17-09-2018 về việc lấy ý kiến góp ý Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2014/CĐSVN-KCHTGT 14-09-2018 về việc tham gia ý kiến góp ý đề án xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo ATGT đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia
1463-QĐ/TU 14-09-2018 về việc chuyển giao biên chế, nhân sự của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
02 14-09-2018 đề nghị nhập khẩu nguyên liệu sản xuất pháo hoa lễ hội của Công ty TNHH Thành Hiền
2789/UBND-KGVX 12-09-2018 về việc đề nghị hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018
4930/BTNMT-TCQLĐĐ 12-09-2018 về việc khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa
3417/BTP-PLDSKT 12-09-2018 về việc cung cấp thông tin về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP để đề xuất sửa đổi, bổ sung
11109/BTC-TCNH 12-09-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC
2287/BXD-KTXD 12-09-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
10089/BQP-TM 11-09-2018 về việc xin ý kiến Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
639/VPĐP-OCOP 11-09-2018 về việc tham dự lớp đào tạo cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018
2834/BKHCN-ATBXHN 11-09-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
3037/BTTTT-THH 11-09-2018 về việc góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
5311/BYT-BH 11-09-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế
3028/BTTTT-THH 11-09-2018 thông về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước
1066/UBDT-KHTC 11-09-2018 về việc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020
10966/BTC-NSNN 10-09-2018 về việc đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nội dung khác liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước
8643/VPCP-KGVX 10-09-2018 về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
6991/BNN-BVTV 10-09-2018 về việc quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông
7014/BNN-CBTTNS 10-09-2018 về việc mời tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo quốc tế về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP
3780/LĐTBXH-TE 10-09-2018 về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013
430/BC-UBND 10-09-2018 về việc xin ý kiến áp dụng giá đất cụ thể để bồi thường dự án Bãi đỗ xe xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng
1052/UBDT-KHTC 10-09-2018 về việc hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án phát triển CSHTHTSX cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc
4854/BTNMT-TCQLĐĐ 10-09-2018 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
2807-TB/VPTU 10-09-2018 về Thông báo số 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018
6986/BNN-KTHT 10-09-2018 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
10955/BTC-TCHQ 10-09-2018 V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC
6985/BNN-KTHT 10-09-2018 về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg
1058/PCTT-KHCN 10-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo “Tiêu chí lựa chọn dự án PCTT ưu tiên theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025”
10956/BTC-TCHQ 10-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
10003/BQP-KTe 08-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
03/CĐ-LĐTBXH 07-09-2018 về tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
4113/BVHTTDL-TTr 07-09-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao