Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
02/NQ-CP 01-01-2020 Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủyếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnhtranh quốc gia năm 2020
3075/KH-BXD 31-12-2019 KẾ HOẠCH tổ chức tổng kết việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
16059/BTC-KBNN 31-12-2019 v/v Dự thảo Thông tư quy định tạm ứng, vay NQNN của NSNN
10169/BCT-TKNL 31-12-2019 Góp ý Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
2323/QĐ-BTTTT 31-12-2019 Quyết định Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2⋅0
9780/BKHĐT-KTĐPLT 31-12-2019 V/v thực hiện kết luận của KTNN chuyên ngành IV Chương trình HTMT phát triển KTXH các vùng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lạng Sơn
3650/XTTM-XTĐT 31-12-2019 V/v mời địa phương tham dự đoàn xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ năm 2020.
4791/BTTTT-CATTT 31-12-2019 V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020
5767/LĐTBXH-PC 31-12-2019 Vv xin ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật lao động năm 2019
6921/BIDV-TTXLN 31-12-2019 V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi đất dự án nhà máy gạch Lan Thái
4792/BTTTT-BQLVICI 31-12-2019 V/v tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại các tỉnh thuộc Nhóm IV
517/BC-STC 31-12-2019 Báo cáo Kết quả rà soát các khu đất có tài sản trên đất bán đấu giá năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15918/BTC-KBNN 30-12-2019 V.v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo TT hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN
9749/BKHDDT-PTDN 30-12-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP
5736/LĐTBXH-TCGDNN 30-12-2019 VV công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
10075/BCT-TKNL 30-12-2019 Báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
11864/VPCP-KSTT 29-12-2019 V/v kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
9717/BKHĐT-TH 27-12-2019 V/v tăng cường công tác triển khai KHĐT vốn NSNN năm 2020
190/TB-BTTTT 27-12-2019 Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo (19/12/2019)
5236/KH-BVHTTDL 27-12-2019 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020
3017/BXD-QLN 26-12-2019 V/v Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
5214/KH-BVHTTDL 26-12-2019 Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 - 2030
343/TTr-SYT 26-12-2019 Tờ trình v/v điều chỉnh tăng mức hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo
1896/QĐ-TTg 25-12-2019 Ban hành Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”
1160-KL/TU 25-12-2019 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15711/BTC-TCDN 25-12-2019 V/v tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020)
610/TA-KTNV 23-12-2019 V/v đề nghị UBND tỉnh phối hợp xây dựng báo cáo sơ kêt thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và TAND năm 2019
6503/BNV-CCHC 20-12-2019 V/v triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
733/BQLKKTCK-HT 20-12-2019 Về việc đề xuất cho phép điều chỉnh tổng thế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500
466/GM-BCT 20-12-2019 Giấy mời thời gian 8h,ngày 27/12/2019 (Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Công Thương
3298/VPQH-GS 20-12-2019 V/v báo cáo việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên
6503/BNV-CCHC 20-12-2019 V/v triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
6847/BTNMT-TCMT 20-12-2019 V/v Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
4064/BKHCN-TĐC 19-12-2019 Góp ý dự thảo Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.
11557/VPCP-KGVX 19-12-2019 V/v bảo vệ, cải thiện môi trường không khí tại Hà Nội, TP HCM
9523/BNN-TY 19-12-2019 V/v chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắt lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
15446/BTC-PC 19-12-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, liên tịch ban hành
15384/BTC-QLCS 18-12-2019 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
15406/BTC-TCT 18-12-2019 V/v Xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
9398/BKĐT-QLKTTW 18-12-2019 V/v phối hợp thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm