Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
28/2019/TT-BLĐTBXH 26-12-2020 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
29/2019/TT-BLĐTBXH 26-12-2020 Thông tư hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em
1560/BYT-MT 25-03-2020 V/v hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng
1561/CV-BCĐ 25-03-2020 V/v rà soát người về từ vùng dịch
977/BTTTT-CATTT 24-03-2020 V/v triển khai đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử (gửi UBND)
401/SNN-KHTC 24-03-2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: V/v làm thủ tục giao xe ô tô Biển KS 80NN-548-18
3383/BTC-TCT 23-03-2020 V/v Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/TT-BTC
1032/BTP-BTTP 23-03-2020 V/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
131/BC-SYT 20-03-2020 Báo cáo Kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các bãi bốc dỡ hàng hóa cửa khẩu Cốc Nam
1268/BXD-VLXD 20-03-2020 V/v bổ sung thông tin, giải trình đối với bổ sung vùng nguyên liệu mỏ đá xẻ, đá khối, đá ốp lát vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020
133/KH-HĐND 20-03-2020 Kế hoạchTổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020
1417/BYT-TB-CT 19-03-2020 V/v rà soát các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch trên địa bàn
1381/BYT-MT 19-03-2020 V/v báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020(Công văn gửi UBND tỉnh)
3132/BTC-TCDN 19-03-2020 V/v xử lý vướng mắc khi chuyển ĐVSNCL thành CTCP
36/CV-THCL 19-03-2020 Báo Thương hiệu và Công luận Hà Nội Trích yếu: V/v phối hợp chia sẻ thông tin năm 2020
1009/LĐTBXH-VL 19-03-2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Trích yếu: Vv báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bời dịch Covid19
1961/BNN-TY 18-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: Tổng kết Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất nội dung Đề án giai đoạn 2020 - 2030
1965/BNN-TY 18-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: V/v tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học (UBND các tỉnh, thành phố)
30/BC-XC 17-03-2020 V/v báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh tai Điểm tập kết cửa khẩu Hữu Nghị
102/TB-VPCP 17-03-2020 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 16/3/2020
1345/BTNMT-TCKTTV 16-03-2020 V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xâydựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
42/KH-ĐGS 16-03-2020 Kế hoạch giám sát chuyên đề " Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nhị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội
943/TCMT-BTĐD 15-03-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học
1977/VPCP-KTTH 14-03-2020 V/v chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
1270/BYT-CNTT 14-03-2020 V/v khai báo sức khỏe du lịch
429/CĐ-BCĐ 14-03-2020 Công điện Về việc thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu
865/LĐTBXH-PCTNXH 13-03-2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Trích yếu: V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 202
1873/BNN-VPĐP 13-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững
2232/BGTVT-VT 13-03-2020 đề nghị triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
1428/TCĐBVN-KHĐT 13-03-2020 V/v Xin ý kiến việc lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
490/QĐ-BTP 13-03-2020 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
03/CT-BGTVT 12-03-2020 Chỉ thị về việcTăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe
1844/BNN-KTHT 12-03-2020 V/v Tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
1204/CV-BCĐ 11-03-2020 V/v cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
254/HHTM 11-03-2020 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu Hành trình đỏ năm 2020
254/HHTM 11-03-2020 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu Hành trình đỏ năm 2020
1786/CT-BNN-TCTL 10-03-2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020
2713/BTC-PC 10-03-2020 V/v xin ý kiến về dự thảo Quyết định về Danh mục BMNN độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật của ngành Tài chính
2668/BTC-NSNN 10-03-2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW và Nghị quyết 51/NQ-CP giai đoạn 2016-2019
1788/CT-BNN-TCLN 10-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ