Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
182THV/ĐHST 25-07-2020 V/v đề cử tham gia Chương trình tôn vinh "Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020
383/BC-ĐGS-VHXH 30-06-2020 Báo cáo Kết quả giám sát về tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị,đồ dùng dạy học tại cơ sở giáo dục từ năm 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh
5256/VPCP-NN 30-06-2020 V/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
3473/BTNMT-VTQG 30-06-2020 V/v góp ý nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý viễn thám
1177/TCTL-NN 29-06-2020 V/v kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trìnhmở rộng quy môvà nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB
5225/VPCP-DMDN 29-06-2020 V/v đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
908/QĐ-TTg 29-06-2020 Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020
71/KH-UBND 29-06-2020 Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
1381/TCQLĐĐ-CQHĐD 26-06-2020 V/v rà soát và bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sửdụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2400/BVHTTDL-GĐ 26-06-2020 V/v xây dựng báo cáo tổng kết Chiến lược và các văn bản, đề án về gia đình
7820/BTC-CST 26-06-2020 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020
2673/QĐ-BCĐ 25-06-2020 uyết định Về việc thành lập 06 Đoàn đi kiểm tra công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do quân đội quản lý
7741/BTC-TCHQ 25-06-2020 Lấy ý kiến đối với DT Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định quy định XPVPHC lĩnh vực Hải quan
69/TWPCTT 25-06-2020 V/v bổ sung nội dung để hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra
161/TTr-SYT 25-06-2020 Tờ trinh v/v phê duyệt dự toán mua sắm và danh mục hóa chất, sinh phẩm y tế bổ sung năm 2020 cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4596/BCT-TTTN 24-06-2020 Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
2303/LĐTBXH-BHXH 24-06-2020 V/v thời gian công tác trong quân đội trước năm 1995 để tính hưởng BHXH
2306/LĐTBXH-NCC 24-06-2020 V/v đánh giá thực trạng cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng NCC với CM và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2265/LĐTBXH-TCGDNN 23-06-2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
2264/LĐTBXH-TCGDNN 23-06-2020 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
304/HĐTV 22-06-2020 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019
4488/BCT-CT 22-06-2020 V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt động, kinh doanh đa cấp trái phép
1128/TCTL-NN 22-06-2020 V/v đề xuất nhu cầu kế hoạch vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại 21 tỉnh năm 2021
2261/LĐTBXH-HTQT 22-06-2020 V/v mời dự Hội nghị tham lần 2 về đánh giá giữa kỳ thực hiện KHTT cộng đồng VHXH ASEAN 2025 (thời gian 8h30,ngày 30/6/2020)
411/BC-UBND 22-06-2020 Báo cáo Hiện trạng và đề xuất sử dụng đất của Chi cục Thuế huyện Chi Lăng
63/2020/CV-PTH 22-06-2020 V/v: Đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường cao tốc Km 26+00 với đường QL 1A, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
2251/LĐTBXH-NCC 22-06-2020 V/v Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020
3083/BNV-BCĐ 22-06-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 513
7478/BTC-TCDN 19-06-2020 V/v Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
7431/BTC-NSNN 19-06-2020 V/v chính sách đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quận sự, nghĩa vụ công an thanh niên tình nguyện
09/KH-BTCĐH 19-06-2020 Kế hoạch tổng thể phân bổ đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
7485/BTC-TCNH 19-06-2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
1772/BKHCN-TĐC 19-06-2020 V/v Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của CP về nhãn hàng hóa
3108/VNPT-PTTT 19-06-2020 V/v đề xuất ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn Thông-Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025
4133/TB-BNN-VP 19-06-2020 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp về tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn
3368/BYT-BHYT 19-06-2020 V/v tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020
4253-TB/VPTU 19-06-2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị
3369/BYT-TCDS 19-06-2020 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030
2517-CV/BTGTU 18-06-2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Liệt.Nam trong tình hình mới
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3226/BTNMT-TCMT 18-06-2020 V/v báo cáo kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ