Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
222/QĐ-UBND 25-01-2018 Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018