Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
07/TB-VP 15-01-2020 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế Thông báo số 04/TB-VP ngày 14/01/2020)
08/TB-VP 15-01-2020 Về việc hoãn họp xem xét hồ sơ, nội dung liên quan đến Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh
06/TB-VP 15-01-2020 V/v phân công tháp tùng lãnh đạo UBND tỉnh Thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Canh Tý năm 2020
04/TB-VP 14-01-2020 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
3/TB-VP 09-01-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020 (dự kiến ngày 16/01/2020)
1/TB-VP 03-01-2020 Về việc xử lý đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Quân
138/TB-VP 13-12-2019 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
140 /TB-VP 13-12-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2019 (dự kiến ngày 26/12/2019)
141/TB-ĐKT 11-12-2019 Kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
136 /TB-VP 03-12-2019 Về việc thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice
134 /TB-VP 29-11-2019 Thông báo lịch trực của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tháng 12/2019
133 /TB-VP 29-11-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12 năm 2019
131 /TB-VP 18-11-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
129 /TB-VP 11-11-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 18/11/2019)
128 /TB-ĐKT 09-11-2019 Kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại sở Giao thông vận tải
127/TB-VP 04-11-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018 (ngày 12/11/2018)
126 /TB-VP 03-11-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
124 /TB-VP 01-11-2019 V/v hỗ trợ công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
125 /TB-VP 01-11-2019 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
122a /TB-ĐKT 31-10-2019 Kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019
122 /TB-VP 31-10-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 11.2019
120 /TB-ĐKT 29-10-2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Công Thương
119/TB-VP 28-10-2019 Về việc thay đổi thành phần Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tư pháp
117/TB-ĐKT 25-10-2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
118/TB-ĐKT 25-10-2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Nội vụ
116/TB-ĐKT 25-10-2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Xây dựng
115/TB-VP 23-10-2019 Dự kiến Kế hoạch phối hợp triển khai Đợt hoat động chung tìm kiếm MIA lần thứ 137 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
113/TB-VP 17-10-2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
112/TB-VP 16-10-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018 (ngày 28/10/2018)
111/TB-VP 09-10-2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tài chính
109 /TB-VP 04-10-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018 (ngày 16/10/2018)
123/TB- VP 01-10-2019 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
107/TB-VP 29-09-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 10.2019
106/TB-VP 26-09-2019 Thay đổi thời gian kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tài chính
105/TB-VP 25-09-2019 Phân công nhiệm vụ theo dõi, phục vụ, nắm thông tin đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
104/TB-VP 25-09-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2019 của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
101/TB-VP 19-09-2019 Đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh
100/TB-VP 13-09-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
98/TB-VP 10-09-2019 Phân công nhiệm vụ theo dõi, tham mưu đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
99/TB-VP 10-09-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019 (dự kiến ngày 24/9/2019)