Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
101/TB-VP 19-09-2019 Đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh
100/TB-VP 13-09-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
98/TB-VP 10-09-2019 Phân công nhiệm vụ theo dõi, tham mưu đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
99/TB-VP 10-09-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019 (dự kiến ngày 24/9/2019)
96/TB-VP 30-08-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9.2019
95/TB-VP 30-08-2019 Chương trình kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019
94/TB-VP 29-08-2019 Về việc thay đổi thời gian, phương pháp kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
93/TB-VP 28-08-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
91/TB-VP 22-08-2019 Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên của Phòng Tổng hợp
87/TB-VP 14-08-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
83/TB-VP 09-08-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 (dự kiến ngày 23/8/2019)
81/TB-VP 02-08-2019 Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân Hậu cần phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
79/TB-VP 31-07-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8.2019
76/TB-VP 23-07-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
77/TB-VP 23-07-2019 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
74/TB-VP 16-07-2019 Về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
72/TB-VP 12-07-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019 (dự kiến ngày 24/7/2019)
71/TB-VP 10-07-2019 Kết quả cuộc họp xem xét tờ trình của Hội VHNT tỉnh về quy chế xét giải thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ
66/TB-VP 28-06-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7.2019
65/TB-VP 25-06-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
63/TB-VP 18-06-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (dự kiến ngày 26/6/2019)
62/TB-VP 14-06-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
59/TB-VP 05-06-2019 Phân công thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh
57/TB-VP 04-06-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (dự kiến ngày 13/6/2019)
56/TB-VP 03-06-2019 Thông báo nội bộ phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
52/TB-VP 24-05-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2019 của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
49/TB-VP 20-05-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 (dự kiến ngày 29/5/2019)
48/TB-VP 13-05-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
44/TB-VP 07-05-2019 Về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
45/TB-VP 07-05-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 (dự kiến ngày 17/5/2019)
43/TB-VP 26-04-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 05.2019
39/TB-VP 19-04-2019 Thông báo uỷ quyền quản lý, điều hành của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
38/TB-VP 18-04-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2019 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
34/TB-BP 12-04-2019 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
35/TB-VP 12-04-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (dự kiến ngày 24/4/2019)
31/TB-VP 01-04-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (dự kiến ngày 17/4/2019)
30/TB-VP 01-04-2019 Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh
29/TB-VP 29-03-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 04.2019
24/TB-VP 14-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23/TB-UBND 11-03-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019