Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
74/TB-VP 16-07-2019 Về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
72/TB-VP 12-07-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019 (dự kiến ngày 24/7/2019)
71/TB-VP 10-07-2019 Kết quả cuộc họp xem xét tờ trình của Hội VHNT tỉnh về quy chế xét giải thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ
66/TB-VP 28-06-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7.2019
65/TB-VP 25-06-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
63/TB-VP 18-06-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (dự kiến ngày 26/6/2019)
62/TB-VP 14-06-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
59/TB-VP 05-06-2019 Phân công thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh
57/TB-VP 04-06-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (dự kiến ngày 13/6/2019)
56/TB-VP 03-06-2019 Thông báo nội bộ phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
52/TB-VP 24-05-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2019 của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
49/TB-VP 20-05-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 (dự kiến ngày 29/5/2019)
48/TB-VP 13-05-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
44/TB-VP 07-05-2019 Về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
45/TB-VP 07-05-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 (dự kiến ngày 17/5/2019)
43/TB-VP 26-04-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 05.2019
39/TB-VP 19-04-2019 Thông báo uỷ quyền quản lý, điều hành của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
38/TB-VP 18-04-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2019 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
34/TB-BP 12-04-2019 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
35/TB-VP 12-04-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (dự kiến ngày 24/4/2019)
31/TB-VP 01-04-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (dự kiến ngày 17/4/2019)
30/TB-VP 01-04-2019 Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh
29/TB-VP 29-03-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 04.2019
24/TB-VP 14-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23/TB-UBND 11-03-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019
55/TB-VP 06-03-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6.2019
21/TB-VP 01-03-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 03.2019
18/TB-VP 25-02-2019 Thông báo phân công nhiệm vụ thư ký đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17/TB-VP 22-02-2019 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra khảo sát thực trạng và xem xét để thống nhất các nội dung, quy mô đầu tư Cải tạo trụ sở cơ quan Sở Lao động thương binh và Xã hội
16/TB-VP 22-02-2019 Thông báo nội bộ về việc rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT Văn phòng
13/TB-VP 14-02-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019
14/TB-VP 14-02-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11/TB-VP 02-02-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02/2019
10/TB-VP 20-01-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 02 năm 2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
113/TB-VP 27-08-2018 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
112/TB-VP 24-08-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2018 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
105/TB-VP 13-08-2018 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
100/TB-VP 06-08-2018 Kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất Trang thông tin điện tử thành viên
98/TB-VP 31-07-2018 Phân công thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
94/TB-VP 27-07-2018 Về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.